Loading...
Wijkcoaching2019-02-06T08:46:05+00:00

WIJKCOACHING

Een wijkcoach is een voorbeeld-/vertrouwenspersoon voor een groep (overlastgevende) jongeren. Contact met de jongeren wordt door inzet van wijkcoaches geoptimaliseerd en de vertrouwensband wordt hiermee sneller opgebouwd, met wederzijds respect als resultaat.

Door de grote diversiteit aan etnische achtergronden van Fellows Security B.V. kunnen jongeren “in hun eigen taal” worden aangesproken. Onze wijkcoaches vormen een belangrijke schakel tussen het jongerenwerk, hulpverlening en de politie. De wijkcoaches staan in nauw contact met de netwerkpartners rondom de doelgroep. Naast het in kaart brengen van de (overlastgevende) jongeren en het tegengaan van overlast zorgt Fellows Security ook voor bemiddeling. Jongeren worden, indien nodig en mogelijk, doorverwezen naar de beschikbare instanties voor zorg- of leer/werktrajecten. Door deze unieke samenwerking wordt de kans op herhaling flink beperkt en de kans op een goede toekomst voor de doelgroep vergroot. De overlast wordt teruggedrongen en de leefomgeving van de burgers wordt geoptimaliseerd. De mate van overlast kan sterk verschillen per buurt of wijk. Dit heeft te maken met de vorm en frequentie van het gedrag en de tolerantiegrenzen van de omgeving. Op basis van de praktijk is op iedere locatie binnen uw leefomgeving een aanpak op maat nodig.

Het ontbreekt echter vaak aan (voldoende) uitvoerders op straat die de overlastveroorzakers aanspreken op hun gedrag. Het aanbod van zowel politie als jongerenwerk lijkt vaak ontoereikend om de rust op straat op meer structurele wijze te garanderen. Dit heeft te maken met zaken als capaciteitsgebrek, werktijden, werkwijze die niet corresponderen met de tijdstippen waarop de overlast zich manifesteert, en het hardnekkige gedrag van de jongeren in kwestie. Fellows Security hanteert daarom ook een nieuwe methode, aanvullen op de functies van het huidige aanbod op straat. Deze nieuwe methode, in de vorm van interventieteams, wordt flexibel ingezet op plekken en tijdstippen. Deze professionals zijn mede door Fellows Security opgeleid beschikken over een pedagogische achtergrond.